Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма
«Професіонал»

Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів