Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма
«Професіонал»

Довідка про наявність системи конфіденційного зберігання інформації та документів замовників аудиторських послуг № 56 від 29.12.2011 р.