Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма
«Професіонал»

Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості

Професійну відповідальність аудиторів застраховано.

 

Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Довідка про наявність системи конфіденційного зберігання інформації та документів замовників аудиторських послуг № 56 від 29.12.2011 р.